Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubczy

HISTORIA KOŚCIOŁA:

Obecny kościół parafialny zbudowano w latach 1895-1899 z inicjatywy proboszcza, ks. Józefa Lanartowicza. Konsekrowany w 1902 r. przez bpa Leona Wałęgę. Autorem projektu był Jan Sas-Zubrzycki. Wybudowany w tradycji neogotyckiej, murowany z cegły, trzynawowy, bazylikowy. Sklepienia w prezbiterium i w nawach krzyżowo-żebrowe. Na zewnątrz korpus kościoła opięty uskokowymi skarpami. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna  z roku 1913, witraże z 1905 r.. Wyposażenie wnętrza jednolite, neogotyckie, z lat 1902-1904. Ołtarze boczne o bogatej dekoracji snycerskiej z trzema ostrołukowymi niszami, z których środkowa zamknięta motywem maswerkowym, w jednym rzeźbiona Pieta oraz rzeźba św. Tekli z II poł. XVIII w., pochodzące ze starego kościoła, ponadto obraz św. Walentego malowany przed 1890 r.   więcej…

TERYTORIUM PARAFII: 
Lubcza, Dzwonowa, Wola Lubecka
MSZE ŚW. PORZĄDEK ZWYKŁY:
6:30, 18:00 (czas zimowy o 17:00), Wola Lubecka: środa, piątek 18:00 (czas zimowy o 17:00), w V i X codziennie o 18:00.
MSZE ŚW. PORZĄDEK ŚWIĄTECZNY:
6:30, 9:00, 10:30, 16:00, Wola Lubecka 7:45, 11:45.

ODPUST PARAFIALNY:

Niedziela po Oktawie Bożego Ciała – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i 14 II – św. Walentego.

Duszpasterze

 

PROBOSZCZ
ks. mgr Marek Kuzak
w parafii od 18.08.2007
tel. 14 654-27-04

 

 

WIKARIUSZ
ks. mgr  Marcin Kumor
w parafii od 28.08.2023
tel. 14 654-27-21

 

 

WIKARIUSZ
ks. mgr Grzegorz Brach
w parafii od 27.08.2017
tel. 14 654-27-95

 

Kancelaria

CZYNNA OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH:
7:15 – 7:45
18:30 – 19:00 (czas zimowy 17:30 – 18:00)
 
SPRAWY MAŁŻEŃSKIE:
środa: 18:30 – 19:30 (czas zimowy 17:30 – 18:30)
piątek: 17:00 – 18:00 (czas zimowy 16:00 – 17:00)
 
W ważnej sprawie (np. pogrzeb) kancelaria czynna o każdej porze.

 

WAŻNE:

Dokumenty wydawane przez kancelarię parafialną, takie jak zaświadczenia dla chrzestnych, czy świadectwa chrztu, a także inne dokumenty zawierające dane osobowe, dorośli parafianie mogą odebrać jedynie osobiście. Dokumenty zawierające dane osób niepełnoletnich wydawane są rodzicom/prawnym opiekunom. W celu odebrania takich dokumentów z kancelarii parafialnej, należy mieć przy sobie dokument tożsamości.

Grupy parafialne

Chór parafialny od wielu lat upiększa uroczystości religijne i patriotyczne. Należy do zespołów mieszanych, tworzą go osoby pracujące zawodowo, które mimo rozlicznych obowiązków znajdują czas na próby i występy. Ludzi tych łączy jedno – pasja śpiewania. Posiada on bogaty repertuar pieśni, który jest systematycznie powiększany. Serdecznie zapraszamy osoby mające odpowiednie warunki głosowe aby włączyły się do uczestnictwa w chórze parafialnym. Próby odbywają się w każdy piątek o godz. 19.00 (o godz. 18.00 w czasie zimowym).

Jest to grupa dziewcząt ze szkoły podstawowej, które  śpiewem znanych pieśni i piosenek religijnych ubogacają niedzielną Mszę św. dla dzieci o godz.10.30. Próby odbywają się w soboty o godz.10.00.

Jest to grupa młodych ludzi, która poprzez śpiew piosenek i pieśni religijnych pomaga przy przeprowadzaniu nabożeństw i czuwań młodzieżowych w naszej parafii. Prowadzą oni m.in. śpiew podczas Mszy św. dla młodzieży w niedzielę o godz. 9.00 , Drogi Krzyżowej, adoracji Chrystusa w Wielki Czwartek i Wielki Piątek.

Do DSM-u należą dziewczęta uczęszczające do szkoły podstawowej, które pragną wpatrywać się w przykład Najświętszej Marii Panny i poznawać Jej życie. W sposób szczególny wspólnota ta uczy się przestrzegania wartości chrześcijańskich w codziennym życiu. Wspólnota pomaga dziewczętom budować  relację, realizując hasła chrześcijańskiej radości i pogody ducha. Spotkania tej grupy odbywają się w sobotę o godz. 10.00. Przechodząc etapy formacji dziewczęta otrzymują specjalne stopnie:

 • stopień I – Dziecka Maryi;
 • stopień II – Bielanki;
 • stopień III – Samarytanki;
 • stopień IV – Nazaretanki;

a także mogą otrzymać:

 • Choralistki
 • Przyjaciółki Misji

Uwieńczeniem sześcioletniej formacji jest stopień „Przewodniczki” grupy, który otrzymuje się po specjalnym Kursie dla Przewodniczek DSM.

Każda z dziewcząt należących do grupy DSM ma swoje przywileje, ale również obowiązki i zadania. Tym, co wyróżnia je spośród dziewcząt naszej parafii jest to, że biorą czynny udział w życiu parafii, w różańcu, roratach, w miarę możliwości włączają się w liturgię i gromadzą w sercach owoce duchowe trwającej formacji.

Liturgiczną Służbę Ołtarza tworzy grono  aspirantów, ministrantów i lektorów. Są oni przygotowani, przez formację osobową, chrześcijańską i liturgiczną, do spełniania podstawowych posług liturgicznych. Efektem spotkań jest bardziej świadome przeżywanie liturgii Kościoła oraz aktywne włączenie się w jej przebieg.

Do głównych zadań ministrantów należą: pomoc w przygotowaniu liturgii (zakrystia), przynoszenie świec, wina, chleba, naczyń liturgicznych do ołtarza, posługa w czasie Mszy Świętej i nabożeństw, bycie przykładem dla ludzi w postawach, gestach, słowach, dawanie znaku dzwonkiem, celem przypomnienia zmiany postawy w czasie liturgii. Lektor natomiast jest ustanowiony do wykonywania czytań Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może też wykonywać  psalm między czytaniami. Lektor ma własną funkcję w czasie sprawowania Eucharystii i powinien ją spełniać osobiście, chociażby byli obecni duchowni wyższych stopni. Strój lektora przypomina jemu samemu i wiernym o jego powołaniu i naśladowaniu Chrystusa, pod względem myślenia i działania.

Jest to jedna z największych organizacji charytatywnych działających w Polsce, jak i na świecie. Nadzór nad nią pełni Konferencja Episkopatu Polski.

Parafialny Oddział Caritas w Lubczy przeprowadza akcje związane z rozprowadzaniem świec wigilijnych oraz baranków wielkanocnych na terenie parafii. Przed Wielkanocą Caritas przygotowuje paczki żywnościowe, które są przekazywane rodzinom wielodzietnym i mniej zamożnym na terenie naszej wspólnoty.  

Członkowie starają się swoją modlitwą i miłością wynagradzać Sercu Jezusowemu za grzechy popełnione przez ludzi. To Serce, zranione niegdyś na krzyżu włócznią setnika, wciąż jest ranione przez nasze grzechy, mimo iż jest Ono źródłem mocy i chrześcijańskiej nadziei. Dewizą Arcybractwa jest więc: cześć, miłość, wynagrodzenie Sercu Jezusa. Grupa ta ma szczególne znaczenie, wynikające z faktu, że parafia nosi wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zadaniami  Arcybractwa są :

 1. rozwijanie nabożeństwa do Bożego Serca będącego lekarstwem, które nie tylko uzdrawia, ale również zapobiega sekularyzacji, zmierzającej do wyeliminowania widzialnych znaków wiary chrześcijańskiej;
 2. całkowite poświęcanie się Bożemu Sercu, tak aby mogło dokonywać się uzdrawianie życia moralnego człowieka, rozwój jego cnót i różnorodnych darów Ducha św.
 3. przez pogłębianie wiary umacnianie życia apostolskiego i realizacja obowiązków rodzinnych i zawodowych w uświęcającej miłości Chrystusa;
 4. budzenie świadomej miłości do bliźniego przez podejmowanie pracy nad własnym sercem, aby synowską miłość do Boga łączyć z miłością braterską.

Dzięki tej formie pobożności, członkowie Arcybractwa kształtują swoje życie wewnętrzne, realizując na co dzień powołanie do świętości  i współuczestnicząc w dziele zbawienia świata.

Wspólnoty apostolskie nazywane Różami Różańcowymi wywodzą się z apostolskiej troski o Kościół. Ich założycielką jest Paulina Maria Jaricot.

Do tej grupy modlitewnej należą osoby, które szczególnie umiłowały modlitwę różańcową i pragną tą modlitwą służyć nie tylko swoim najbliższym, ale całemu Kościołowi. Jedna Róża Różańcowa składa się z 20 członków. Każda z Róż ma swojego patrona. Osoby należące do Róży codziennie odmawiają dziesiątek różańca w intencji, którą co miesiąc na zmianie tajemnic podaje kapłan w której modli się cały Żywy Różaniec.

 Ojciec Pio tak określił program i cel działania Grupy Modlitwy :

„Jest to szkoła wiary, ognisko miłości, w której sam Chrystus przebywa za każdym razem, gdy jej członkowie gromadzą się na modlitwie i braterskiej uczcie miłości, pod kierownictwem duchowych pasterzy i kierowników”.

Grupa ta spotyka się raz w miesiącu na specjalnym nabożeństwie do o. Pio, które jest zakończone ucałowaniem jego relikwii. Uczestniczą w tym nabożeństwie wszyscy dla których ważną rolę odgrywa wspólnotowe spotkanie z Jezusem i osobiste ze świętym ojcem Pio przez które wypraszają oni  wiele  łask Bożych dla siebie, parafii i najbliższych.

Grupa Modlitewna kieruje się zasadami duchowości franciszkańskiej św. Ojca Pio. Są to:

 • przylgnięcie do nauki Kościoła,
 • posłuszeństwo wobec papieża,
 • modlitwa w intencjach Kościoła,
 • czynne życie liturgiczne i sakramentalne,
 • wynagradzanie Chrystusowi za grzechy,
 • czynna pomoc bliźniemu

Młodzi ludzie pragną doświadczenia Pana Boga, pragną także doświadczyć relacji z innymi ludźmi. Te wszystkie elementy rozwijane są w grupie młodzieżowej. W naszej parafii grupę tą tworzą osoby młode, których łączy chęć bycia razem, we wspólnocie. Na spotkaniach poruszane są różne tematy, których wspólnych mianownikiem jest relacja do Boga i do drugiego człowieka. Prowadzone są także dyskusje o problemach, jakie niesie ze sobą wiek młodzieńczy. Nierozłącznym punktem spotkań jest wspólna modlitwa i rozważanie fragmentów Pisma Świętego. Spotkania odbywają się w każdy piątek po Mszy św. wieczornej.

Close Menu